Ние в Интерхотел Сандански бихме желали да спечелим доверието на нашите гости и партньори, предлагайки им един гарантирано качествен, съчетан с емоционално преживяване и скъпи спомени, продукт. В условия на COVID – 19, ние сме предприели редица мерки, които да осигурят спокойствието и сигурността на нашите гости, служители и партньори.

Интерхотел Сандански спазва изцяло препоръките на Националния оперативен щаб, СЗО, Министерство на здравеопазването, Указанията за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, утвърдени от Министерство на туризма, за да гарантира безопасността по време на ваканцията Ви.

Съгласно Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г., на всички гости ще бъде поискан COVID сертификат:

 • удостоверяващ пълен курс на ваксинация;
 • удостоверяващ поставена първа доза от двудозовата ваксина /в срок до 30дни/;
 • удостоверяващ преболедуване /в срок до 6 месеца/;
 • удостоверяващ наличие на антитела над 150 BAU/ml;
 • отрицателен PCR тест, направен до 72 часа;
 • отрицателен антигенен тест, направен до 48.

Молим, да ни извините, ако някои изисквания по новите ни правила, предизвикат забавяния при обслужването или промени, които вероятно бихте възприели като неудобства преди COVID-19 да ни засегне.

Съгласно правителствените указания за свеждане до минимум разпространението на Коронавируса (COVID-19) на датите, за които съществуват тези указания, това място за настаняване може да изиска допълнителна документация от гостите за потвърждаване на самоличността, маршрута на пътуването и друга важна информация.

В отговор на Коронавируса (COVID-19) в момента в това място за настаняване са в сила допълнителни мерки за безопасност и хигиенизиране.

Поради ситуацията с Коронавируса (COVID-19) това място за настаняване предприема стъпки за предпазване на гостите и персонала. Определени услуги и удобства може да не са налични или да са ограничени в резултат на това.

Във връзка с Коронавируса (COVID-19), носенето на маска за лице е задължително във всички вътрешни помещения за общо ползване.

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 1. План за действие

Изготвен е План за действие за функционирането на обекта, съобразно препоръките и указанията на националните органи на общественото здраве за ограничаване на коронавирусната инфекция.

Той включва конкретни процедури за действия и управление на случаи със заразени и техните възможни контакти, както и за превенция и спазване на противоепидемичните мерки.

 1. Кризисен екип

Определен е кризисен екип от служители (мениджъри и ръководители на звена) за реакция при кризисни ситуации. Този екип следи за спазване на одобрените мерки.

 1. Проверка на хигиената в обектите

Извършва се постоянен одит на хигиената с цел установяване на съответствие с наложените изисквания. За целта се води «Дневник за проведените хигиенни и дезинфекционни мероприятия, предприетите мерки и коригиращи действия».

 1. Информационна политика за гостите и персонала
 • В обекта има информационни плакати с ключови послания към гостите и служителите, брошури и други информационни материали, за основните хигиенни практики и COVID-19 на различни езици.
 • При дозаторите с дезинфектант на различните критичин точки има инструкции за правилна дезинфекция на ръцете.
 • В санитарните и хигиенни помещения има инструкции за гостите и служителите за правилно измиване на ръцете, сваляне и поставяна на ръкавици за еднократна употреба, сваляне и поставяне на маска, а при дозаторите с дезинфектант има инструкции за правилна дезинфекция на ръцете.
 • В обекта на рецепция е наличен актуален списък с важни телефони за спешна помощ.
 • Кризисния екип извършва пъвоначален инструктаж и редовни информационни срещи със служителите за спазване на санитарните и хигиенните мерки.
 1. Здравен статус на служителите, лични защитни средства и безопасност
 • Осигурени са лични защитни средства за всички служители в различните звена на компанията: маска или лицев щит, ръкавици и др.
 • Извършва се ежедневно следене здравния статус на служителите.
 • Не се допускат на работа служители с прояви на остри респираторни симпоми (температура над 37,5 º С, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение и загуба на вкуса, болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки и други).
 • Ако се окаже, че служителят е носител на вируса се взимат мерки да се изолира служителя и да се свържем с РЗИ.
 • Създадени са условия за: физическа дистанция по време на труд и почивка; вентилация, естествена вентилация и често проветряване на помещенията; честа дезинфекция на критичните точки в помещенията; ограничаване на срещите в затворени помещения.
 1. Обучение на служителите

Организирано е обучение в специалните изисквания за поведение по време и извън работа на целия персонал, включващо следните задължителни теми:

- вирусна инфекция, предизвикана от COVID-19 и Задължителни предпазни мерки – лична безопасност и безопасност на гостите;

- работни процедури – нови и промени в съществуващите;

- правила за дезинфекция;

-- стандарти на комуникация – при обичаен работен процес, при случаи на установена зараза или съмнение за зараза;

- правила за действие и комуникация при установяване на зараза на територията на комплекса.

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ГОСТИТЕ

 1. КРИТИЧНИ ТОЧКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОБЩИ ПЛОЩИ
 • В Интерхотел Сандански има поставени дозатори с дезинфектант, достъпни за гостите и служителите на всички критични точки в общите части: на входа на хотела, рецепция, асансьор, ресторанти, детски клуб, СПА център, фитнес, тенис корт, басейните, предверията към тоалетните и на всички ключови места.
 • Извършива се по-често почистване и дезинфекция на критични точки в общите части: бутони асансьори, парапети, коридори, тоалетни, брави врати, санитарни помещения, и др.
 • Още при пристигането им, на гостите се обръща специално внимание на необходимостта от спазване на социална дистанция и носенето на маски.
 • На видно място във всеки обект са поставени информационни плакати на различни езици и стикери с ключови послания към гостите за основните хигиенни практики и мерки за безопасност срещу Covid-19.
 • В асансьорите са поставени указателни табели, посочващи броя гости, допустим в асансьора по едно и също време. Ограничен е броя на ползващите асансьора лица до минимален и до членовете на едно семейство. Панелите с бутони се почистват с дезинфекциращ разтвор на всеки час. На асансьорната площадка на партера има диспенсъри с дезинфектант за ръце.
 1. РЕЦЕПЦИЯ
 • На видно място до рецепция са поставени информационни материали на различни езици и стикери с ключови послания към гостите за основните хигиенни практики и мерки за безопасност срещу Covid-19.
 • Поставени са диспенсъри с дизенфектант на входа на хотела, на рецепция и пред асансьорите.
 • За гостите е препоръчително да носят лични предпазни маски при посещението си в хотела.
 • Рецепцията на хотела разполага с комплект за защита, който включва: маски за лице, ръкавици, дезинфектант за ръце, защитна престилка, цялостна мантия с дълъг ръкав, кош с капак за отпадъци.
 • Поставени са защитни PVC екрани на рецепцията на хотела.
 • Осигурено е персонално настаняване, за да се осигури безопасно разстояние. За всички изчакващи, има поставени разделителни стикери по пода, на разстояние 1,5 метра.
 • Всяка ключ карта се дезинфекцира и поставя в отделна картонена опаковка, преди да се връчи на госта.
 • ПОС терминала за плащане се дезинфекцира преди и след работа на госта с него.
 • Работните повърхности се дезинфекцират периодично.
  На рецепция на място с лесен достъп има списък с необходимите номера на РЗИ и  центровете за спешна помощ.
 • В случай на ясни признаци на коронавирус на гост, като видимо влошено общо състояние, придружено със затруднено дишане, кашлица и установена висока температура над допустимите за нормални стойности, се уведомяват Кризисния екип и РЗИ.
 1. СТАИ ЗА ГОСТИ:
 • Камериерките работят с комплект помощни средства – списък за проверка при дезинфекциране на често докосвани повърхности в стаите и илюстративна диаграма. За всяка стая има checklist с график на дезинфекциите. Всяка камериерка се подписва и записва деня и часа на извършената дезинфекция на всички повърхности. Чек листът на стаята се съхранява в «Дневник за проведените хигиенни и дезинфекционни мероприятия, предприетите мерки и коригиращи действия».
 • Извършва се регулярна дезинфекция и почистване на критичните точки в стаите: дръжки на врати, дистанционно за TV, телефон, мини бар, дръжки на чекмеджета и градероби, ключове и контакти, санитарни инсталации в банята.
 • Събирането, временното съхранение, предаването на използваното спално бельо и хавлии, и съответно получаването на чисто бельо и хавлии се извършва при стриктно спазване на нормативните изисквания на здравните власти.
 • Мръсното бельо и хавлии се събират в торба за мръсно бельо. Изпирането се извършва при температура от минимум 60°С с добавяне на перилен препарат и дезинфектант.
 • От стаите са изнесени: всякакви материали за многократна употреба, вкл. информационни и рекламни брошури, шалтета, възглавници и всички декоративни аксесоари;
 1. РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ, ЛОБИ ЗОНА
 • Всички служители са оборудвани с предпазни средства (маски/предпазни шлемове ръкавици).
 • При влизане в ресторантите, гостите трябва да дезинфекцират ръцете си на специално поставените за целта на входа на всеки ресторант диспенсър с дезинфектант.
 • В залите на ресторантите е направена специална подредба на масите. Те са поставени на разстояние от 1.5 метра една от друга с цел осигуряване на социална дистанция.
 • Персоналът следи да няма струпвания и гостите се настаняват на нужното разстояние едни от други.
 • При необходимост ще се въвежда график на храненето, за да се спазва необходимата дистанция. Всеки гост ще бъде информиран за отредения му часови диапазон за хранене. Моля имайте предвид, че ако не спазите Вашия час за хранене, може да се наложи да изчакате първия свободен час.
 • В залите за хранене, около масите и бюфетите, е организирано еднопосочно движение.
 • Бюфет, обслужван от служител на ресторанта:
  Бюфетите и баровете в ресторантите са отделени с предпазни PVC eкрани и обслужането им се извършва от служител на компанията, който е оборудван с маска/предпазен шлем и ръкавици. Няма пряк контакт на гостите с общата храна. Гостът посочва какво е избрал, а служител на ресторанта му я поднася.
 • Бюфет, на самообслужване:
  Гостите сами сипват храната си. Трябва да спазват посоката на движение и необходимата социална дистанция. Задължително са с маска и ръкавици докато си сипват храна.
 • Гостите на опашките в зоните за хранене трябва да спазват правилата за социално дистанциране.
 • Всички сервизни прибори (щипки, лъжици за сервиране и т.н.) ще се заменят на всеки 30 минути с нови дезинфекцирани.
 • Допълнителните подправки и прибори се сервират при поискване.
 • По масите няма поставени менюта. Ламинирани менюта ще се дават на гостите при поискване, като ще се дезинфекцират след всяко ползване.
 • След всяко хранене търговската зала на ресторанта се дезинфекцира - под, плотове на масите, ръкохватки на столовете. Дезинфекцират се и повърхностите на бюфета и други помощни модули за предлагане на храни и напитки, както и работния плот на бара в ресторанта. Дезинфекция в същия порядък се прави на всички автомати за напитки като се набляга на бутоните.
 • В кухните HACCP се прилага стриктно и са подсилени процедурите за лична хигиена на персонала, включително използването на ръкавици, маски и измиване на ръцете, на всеки 30 минути.
 1. КОНФЕРЕНТНИ ЗАЛИ, КАФЕ ПАУЗИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
 • Залите се нареждат като се спазва изискването за дистанция между гостите и максимално разрешен капацитет на заппълване.
 • Конферентни материали от хотела не се предоставят.
 • Кафе паузите се сервират индивидуално и от разстояние на максимален брой локации с цел осигуряване на дистанция между участниците и при хубаво време – на открито.
 • Сервирането на кафе/чай/други напитки се извършва от служител на компанията, с нужните предпазни средства, в чаши за еднократна употреба, като гостите нямат достъп до диспенсъри/машини за кафе/чай/сокове и др.
 • Водата се сервира само бутилирана, както вътре, така и извън залата.
 • Оборудване, използвано по време на организирани събития, се дезинфекцира по време на паузите.
 • При ползване на оборудване, което се предава между участниците, напр. микрофон, се осигурява по-голяма бройка и възможност за дезинфекция по време на събитието.
 • След приключване на събитие всички повърхности, вкл. подвижни плотове, помощно оборудване, кошчета за отпадъци и т.н. се обработват с дезинфекциращ разтвор.
 • Помещенията се проветряват продължително по време на и след дезинфекция, преди нов достъп на гости.
 • При дезинфекциране на конферентните зали камериерките задължително ползват чеклист и удостоверяват извършеното с дата, час, име и подпис.
 1. СПА ЦЕНТЪР И БАСЕЙНИ
 • На входните и критични точки са осигурени диспенсъри за дезинфекция за гостите.
 • Извършват се специални процедури няколко пъти на ден за дезинфекция на фитнес зали, басейни, кабинети за процедури, оборудване.
 • Персоналът на рецепция и целият екип на СПА центъра е оборудван с маски/шлемове и ръкавици.
 • Изискват се предварителни резервации за ползване на всички услуги в СПА центъра, включително сауни, парни бани и др.
 • Персоналът на СПА рецепция следи да не се образува струпване на гости в съблекалнята и на територията на СПА центъра.
 • При изпълнение на СПА процедури се използват маски, шлемове, ръкавици и еднократни протектори за масажните легла. Във всеки кабинет ще бъде поставен дезинфектант и кабинета ще се дезинфекцира след всеки клиент.
 • Фризьорски салон, маникюр и педикюр работят, като след всеки клиент се дезинфекцира работното място и инструменти.
 • Използваните хавлии се поставят на определени места за мръсно бельо.
 • На басейна разстоянието между два шезлонга може да е не по-малко от 1,5 метра, като целта е осигуряване на социална дистанция между гостите.
 • Разрешено е един чадър да се използва от не повече от две лица или от членовете на едно семейство
 • Извършва се дезинфекция на шезлонзите след всеки гост, а на санитарните възли и съблекалните на всеки час.
 1. ДЕТСКИ КЛУБ
 • Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. дейността на детския кът на хотела се преустановява за неопределен период от време.
 1. ТРАНСФЕРИ:
 • Служителите, извършващи трансфери са с личната предпазна екипировка (маска/шлем и ръкавици).
 • Транспортните средства се дезинфекцират постоянно.
 • Гостите, използващи трансфер трябва да носят маски, докато пътуват в буса/колата.
 • На гостите са осигурани средства за лична дезинфекция в буса/колата.

ПРОЦЕДУРИ ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ НА ГОСТ

 • В случай на ясни признаци на заболяване като постоянна кашлица, неразположение, температура над 37,5 º С, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение и загуба на вкуса, болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки и други, гостът се изолира и се уведомяват Кризисния екип и РЗИ, лечебното заведение, с което има договор хотела.
 • Гостът ще бъде снабден с маска и отделен от останалите туристи в предварително обособена за това стая.
 • След изолирането на госта, местата, в които е пребивавал ще бъдат дезинфекцирани.
 • Ще бъдет спазени инструкциите на РЗИ за всеки конкретне случай.

Опазването на здравето на всеки от нас е споделена отговорност. Затова още веднъж подчертаваме колко е важно да спазвате инструкциите, които получавате от нашия персонал преди и по време на престоя Ви.

В името на общата безопасност се обръщаме към всички Вас със следните главни препоръки:

 • Спазвайте правилата за дезинфекция и лична хигиена
 • Ползвайте лични предпазни средства, най-вече маски във всички затворени пространства.
 • Спазвайте дистанция от минимум 1.5 метра
 • Запознайте се с Правилата за безопасност при COVID-19 на нашия уебсайт и следвайте указателните табели на територията на комплекса!
 • След използване на еднократни опаковки и консумативи, същите трябва да изхвърлите на местата за отпадъци, веднага след използването им;
 • При главоболие, суха кашлица, температура и отпадналост задължително трябва да се обърнете към рецепцията на хотела, като се обадите, без да напускате стаята си.

Скъпи гости, надяваме се, че ще оцените предприетите от нас мерки, с които молим да се запознаете преди Вашето пристигане в хотела.

Благодарим предварително за разбирането, което проявявате, и се надяваме, че ще се съобразявате и спазвате стриктно тези инструкции.

ВАШАТА БЕЗОПАСНА ПОЧИВКА е  НАШАТА МИСИЯ!

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!